Ice Breaker – czyli jak angażować uczestników Twoich warsztatów?

Wiele warsztatów i szkoleń cierpi na brak zaangażowania uczestników, co często wynika z braku interakcji z uczestnikami. Nudne szkolenia mogą prowadzić do rozkojarzenia, zmniejszenia efektywności przekazu dydaktycznego, a nawet do negatywnych opinii na temat prowadzącego czy organizatora. Uczestnicy mogą czuć się niezainteresowani, zmęczeni lub po prostu zawiedzeni, co znacząco wpływa na spadek jakości szkolenia.

Rozwiązaniem na te problemy są icebreakery, znane w języku polskim jako lodołamacze albo łamacze lodów. Icebreakery to krótkie ćwiczenia mające na celu przełamanie pierwszych lodów, redukcję nieśmiałości oraz nawiązywanie relacji w grupie. Umożliwiają one uczestnikom poczucie większego komfortu i otwartości na współpracę, co jest kluczowe dla efektywnego uczenia się.

4 rodzaje icebreakerów

Podczas zastosowania icebreakerów kluczowe jest dobranie odpowiedniego lodołamacza do grupy docelowej i celów szkolenia. Prawidłowo zaprojektowane i przeprowadzone ćwiczenia znacząco poprawiają atmosferę w grupie, podnoszą zaangażowanie uczestników, a przede wszystkim efektywność szkolenia. Jakie mamy rodzaje Ice Breakerów?

W szkoleniach dla biznesu stosuję zwykle 4 rodzaje ice breakerów:

 1. Redukujące niepokój i budujące bezpieczeństwo na szkoleniu.
 2. Aktywizujące uczestników i wzbudzające ciekawość
 3. Wzmacniające skupienie
 4. Wzmacniające współpracę i pobudzające kreatywność

9 konkretnych przykładów ćwiczeń grupowych typu ice breaker

 1. Icebreakery redukujące niepokój:
  • Ćwiczenie „Fun factem” – uczestnicy dzielą się z grupą jakąś zabawną informacją na swój temat.
  • Mini quiz „Prawda czy kłamstwo?” – każdy uczestnik przedstawia trzy stwierdzenia na swój temat, z czego dwa są prawdziwe, a jedno nie. Pozostali uczestnicy zgadują, które jest kłamstwem i uzasadniają dlaczego.
  • Common Ground – zadanie polegające na znalezieniu trzech wspólnych cech lub doświadczeń, które łączą wszystkich uczestników (poza oczywistymi, jak praca w tej samej firmie lub uczestnictwo w tym samym szkoleniu). Ten ice breaker świetnie wpływa na budowanie relacji w grupie, bo im więcej cech wspólnych na początku szkolenia, tym łatwiej jest znaleźć wspólny język w czasie całych warsztatów.

 2. Aktywacja uczestników lub wzbudzenie ciekawości:
  • Dzielenie się oczekiwaniami – poproś uczestników, aby podzielili się tym, czego oczekują od warsztatu oraz na jakie pytania chcieliby uzyskać odpowiedź w czasie szkolenia. Możesz też, jeżeli grupa bdzie na to otwarta, zapytać o ich obawy zwiazane ze szkoleniem. Częstymi odpowiedziami na to pytanie jest „Obawiam się, ze nie wszystko zrozumiem”. , „Obawiam się, że szkolenie będzie prowadzone za szybko.” lub tez „Obawiam się, że będę musiał / musiała wyjść w połowie, bo zadzwoni Pani z przedszkola”. Ten icebreaker pomaga prowadzącemu zrozumieć obawy, potrzeby i cele uczestników, jednocześnie dając im poczucie, że ich opinie są ważne. Dzięki temu uczestnicy czują się bardziej zaangażowani i są bardziej skłonni do aktywnego udziału w warsztacie.
  • Szybki quiz – Przeprowadzenie szybkiego quizu związanego z tematem szkolenia ma na celu nie tylko ocenić ich wstępną wiedzę, ale także wzbudzić ciekawość. Do zorganizowania quizu możesz wykorzystać aplikacje do głosowania np. https://www.mentimeter.com/ lub ankiety online (np. Google, Typeform), lub też możesz zrobić to w formie konkursu (poprzez narzędzie Kahoot). Taka forma dodatkowo zwiększa zaangażowanie. Jest to skuteczny sposób na wprowadzenie uczestników w tematykę warsztatów oraz stworzenie przyjaznej atmosfery współzawodnictwa.

 3. Icebreakery wzmacniające skupienie:
  1. „Zagadki logiczne”: Na początku warsztatu przedstaw uczestnikom kilka zagadek logicznych. Ćwiczenie to pobudza myślenie analityczne i koncentrację, a także wprowadza element rywalizacji i zabawy.
  2. „Co się zmieniło?”: Przedstawiasz slajd. Następnie, na kolejnym slajdzie przedstawiasz dwa slajdy obok siebie i prosisz uczestników, aby znaleźli 3-5 różnic. Druga wersja tego ćwiczenia zaczyna się od tego, że w trakcie skzolenia robisz krótką przerwę. Po powrocie z przerwy uczestnicy muszą zidentyfikować, co zostało zmienione w otoczeniu (np. przesunięty przedmiot, zmiana na slajdzie). To ćwiczenie zwiększa uwagę do detali, koncentrację, a także pozwala odpocząć od wlepiania wzroku w slajdy 😉
 1. 4. Lodołamacze wzmacniające współpracę i pobudzające kreatywność

„Wynalezienie produktu” – W tej aktywności grupy uczestników otrzymują losowy zestaw przedmiotów i mają za zadanie wymyślić nowy produkt, wykorzystując wszystkie otrzymane elementy. Ćwiczenie to promuje kreatywność, pracę zespołową oraz innowacyjne myślenie. Uczestnicy są zmuszeni do myślenia w nietypowy sposób, co nie tylko stymuluje ich kreatywność, ale także uczy adaptacji i współpracy podczas pracy nad wspólnym celem. Jest to doskonały sposób na pokazanie, jak z pozornie niepasujących do siebie elementów można stworzyć coś wartościowego i innowacyjnego.

Tworzenie wspólnej historii” – W tej aktywności każdy uczestnik dodaje jedno zdanie do budowanej wspólnie historii. Zadanie to może być związane z tematem szkolenia lub całkowicie z niego wyjęte, co pozwala na przerwanie pierwszych lodów i zbudowanie poczucia współpracy. Jest to świetny sposób na pokazanie, jak ważna jest każda indywidualna opinia w procesie twórczym i jak wspólnie można tworzyć coś unikalnego, nawet w krótkim czasie.

„Dream Team” – W tej zabawie uczestnicy są proszeni, aby wyobrazić sobie, że kompletują swoją idealną drużynę do projektu związanego z tematem warsztatu. Muszą oni pomyśleć o historycznych postaciach, celebrytach lub postaciach fikcyjnych, które wybraliby do swojego zespołu i dlaczego. To ćwiczenie jest świetne dla rozwijania kreatywności i może być również zabawnym sposobem na przełamanie lodów i wspieranie współpracy, ponieważ uczestnicy dzielą się i dyskutują o swoich wyborach. Poprzez tę aktywność, uczestnicy mogą również lepiej poznać preferencje i zainteresowania pozostałych członków grupy, co sprzyja budowaniu wzajemnych relacji.

Jak sprawdzić, czy ice breaker działa?

Obserwuj reakcje uczestników Jednym z najprostszych sposobów na ocenę skuteczności łamaczy lodów jest obserwacja reakcji uczestników podczas i po zakończeniu aktywności. Czy wyglądają na zaangażowanych, zainteresowanych i swobodnych? Czy się uśmiechają, śmieją i wchodzą w interakcje z innymi? Czy zadają pytania, dzielą się opiniami i wnioskami? To niektóre z oznak, że Twoje lodołamacze działają i tworzą pozytywną atmosferę.

Natomiast, jeśli uczestnicy wydają się znudzeni, zdezorientowani lub skrępowani, może to oznaczać, że potrzebne są dostosowania w Twoich lodołamaczach lub więcej wsparcia i wskazówek.

Co może pójść nie tak podczas realizacji icebreakerów?

Istnieje kilka potencjalnych problemów, na które warto być przygotowanym:

 1. Niska aktywność uczestników: Może się zdarzyć, że uczestnicy będą niechętni do udziału w aktywnościach, co może prowadzić do niezręcznych cisz i braku zaangażowania.
 2. Nieodpowiedni dobór icebreakera: Łamacze lodów mogą nie być dopasowane do grupy wiekowej, zainteresowań lub oczekiwań uczestników, co może skutkować poczuciem dyskomfortu lub nawet irytacją.
 3. Nadmierna rywalizacja: Niektóre gry i ćwiczenia mogą nieświadomie promować rywalizację, co w przypadku bardzo konkurencyjnych grup może prowadzić do konfliktów zamiast współpracy.
 4. Nieprzewidziane reakcje emocjonalne: Czasami icebreakery mogą wywołać nieoczekiwane reakcje emocjonalne, takie jak niepokój lub zakłopotanie, zwłaszcza jeśli dotykają osobistych tematów.
 5. Zajmowanie zbyt dużo czasu: Łamacze lodów, które trwają zbyt długo, mogą odebrać cenny czas przeznaczony na główne treści szkolenia, co może frustrować uczestników oczekujących konkretnych nauk.
 6. Brak reakcji zwrotnej: Brak możliwości omówienia i refleksji po icebreakerze może sprawić, że uczestnicy nie zrozumieją jego celu lub nie będą w stanie nawiązać do niego w kontekście szkolenia.

W każdym z tych scenariuszy kluczowe jest szybkie zauważenie problemu i elastyczność w dostosowaniu podejścia. Może to oznaczać zmianę aktywności, dostosowanie trudności icebreakera, czy nawet krótką dyskusję na temat odczuć i oczekiwań.

Ice Breaker – jak zapobiec negatywnym reakcjom?

 1. Natychmiastowa opinia

  Bezpośrednio po zakończeniu łamacza lodów poproś uczestników o szybką, werbalną opinię. Można to zrobić, zadając proste pytania takie jak „Czy podobała Wam się ta aktywność? Co Wam się w niej najbardziej podobało?” Taka metoda pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej, gdy doświadczenie jest jeszcze świeże w pamięci uczestników. Jest to forma nieformalna, która może pomóc dostosować atmosferę, jeśli łamacz lodów nie poszedł zgodnie z planem.
 2. Ankieta z opinią na koniec warsztatu

  Na zakończenie warsztatu włącz kilka pytań dotyczących łamacza lodów w ankietę z opiniami. Pytania mogą być różnorodne, od „Jak skuteczny był według Was łamacz lodów w pomaganiu Wam poczuć się bardziej komfortowo?” po „Co mogłoby poprawić doświadczenie z łamaczem lodów?” Ta metoda pozwala na zebranie szczegółowych opinii i daje uczestnikom czas na refleksję nad swoimi doświadczeniami.
 3. Skrzynia z opiniami”

  Ustaw fizyczną lub cyfrową skrzynkę na opinie, do której uczestnicy mogą wrzucać swoje przemyślenia na temat łamacza lodów w dowolnym momencie warsztatu. Zachęć ich do dzielenia się tym, co ich zdaniem dobrze funkcjonowało, a co nie. Ta ciągła pętla informacji zwrotnej może być szczególnie użyteczna podczas warsztatów trwających kilka dni, pozwalając prowadzącym dostosować przyszłe łamacze lodów na podstawie opinii w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

Icebreakery mają za zadanie nie tylko rozluźnić atmosferę i obniżyć poziom niepokoju, ale również poprawić koncentracj uczestników szkolenia i zbudować silniejsze relacje w grupie. Dobierając icebreakery do potrzeb i charakteru szkolenia, możesz znacząco podnieść poziom zaangażowania,a przede wszystkim efektywność szkolenia. Na naszych szkoleniach stosujemy najlepsze praktyki związane z icebreakerami, aby każde spotkanie było nie tylko merytoryczne, ale również przyjemne i wartościowe dla uczestników. Aby zobaczyć nas w akcji i doświadczyć, jak efektywnie można angażować uczestników, zapraszam do rezerwowania szkoleń przez zakładkę „Szkolenia” na tej stronie.

Anna Prończuk-Omiotek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *